Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „O czasie na czasie”

24.05.2017 - 09:06, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

29 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „O czasie na czasie”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa.

Tematyka czasu, jednego z wymiarów rzeczywistości determinującego odbiór świata, okazuje się nader ważna i aktualna w humanistyce. Celem spotkania jest konsolidacja młodych naukowców reprezentujących różne kierunki i dziedziny językoznawstwa, w tym lingwistykię synchroniczną i diachroniczną, etnolingwistykę, stylistykę i tekstologię, aspekty językowe w dydaktyce. Tak interdyscyplinarny i równocześnie skoncentrowany na zagadnieniu czasu w odniesieniu do języka charakter rozważań umożliwi rozpatrzenie proponowanej tematyki w wielu perspektywach.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

plakat promujący konferencję zawierający szczegółowy program wydarzenia

return to top