Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

InterNanoPoland 2019

26.06.2019 - 15:18, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

16 i 17 października 2019 roku w hotelu Novotel w Katowicach (al. Roździeńskiego 16) odbywać się będzie czwarta edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland – międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarach związanych z nanomateriałami i nanotechnologią. Współorganizatorem naukowym wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Konferencja umożliwia młodym naukowcom prezentację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz podzielenie się wynikami badań. To doskonała okazja do porozmawiania z praktykami zajmującymi się rozwojem nanotechnologii w kraju i zagranicą, znalezienie pracodawcy, pracownika czy partnera naukowego lub biznesowego, a także uzyskania praktycznych umiejętności.

Podczas InterNanoPoland 2019 zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

  • europejskie klastry nanotechnologiczne,
  • nanomateriały w optoelektronice i fotonice,
  • druk 3D i nanotechnologie,
  • nanomateriały w środowisku – wyzwania i zagrożenia,
  • nanomateriały w energetyce,
  • nanotechnologia w kosmetologii i medycynie.
     

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.internanopoland.com.

logo konferencji, data i miejsce wydarzenia, strona internetowa

return to top