Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

International Mobility Week

04.05.2018 - 13:04, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Od 11 do 15 czerwca 2018 roku odbywał się międzynarodowy tydzień szkoleniowy dla pracowników administracyjnych uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego pn. „International Mobility Week”. W programie wydarzenia zorganizowanego przez Dział Współpracy z Zagranicą UŚ zaplanowano wystąpienia oraz warsztaty mające na celu rozwój zawodowy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wśród uczestników spotkania.

W ramach wydarzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli 16 uczelni zagranicznych z: Bułgarii, Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Włoch. „International Mobility Week” otworzył prorektor UŚ ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Grupowe zdjęcie uczestników „International Mobility Week” przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego

Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Pierwszego dnia goście przedstawili swoje uczelnie i wzięli udział w krótkim kursie języka polskiego oraz w prezentacjach dotyczących krajowych i regionalnych sieci współpracy (IROs Forum, SUN). Mieli również okazję zwiedzić kampus UŚ oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. W kolejnych dniach uczestniczyli w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji ze studentami i pracownikami uczelni oraz wypalenia zawodowego, a także w warsztatach prowadzonych przez pracowników: Działu Współpracy z Zagranicą, Biura Karier, Centrum Języka i Kultury Chińskiej i Centrum Medialnego Uniwersytetu Śląskiego oraz w spotkaniu poświęconym działalności Centrum Studiów Polarnych. „International Mobility Week” stał się ponadto okazją do zaprezentowania działalności sekcji Erasmus Student Network i spotkania ze studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Śląskim w bieżącym roku akademickim. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili też Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wydział Prawa i Administracji oraz kopalnię Guido i zabytkową dzielnicę Katowic – Nikiszowiec.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

return to top