Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

IV Konferencja Polonistyki Uniwersytetu Illinois

20.04.2017 - 15:20, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 24 do 25 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Illinois w Chicago odbywać się będzie IV Konferencja Polonistyki, poświęcona szeroko rozumianemu polskiemu modernizmowi („Modernizations”), w której udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Uczestnicy spotkania włączą się w trwające od dwóch stuleci dyskusje i będą się zastanawiać nad definicją modernizmu i specyfiką tendencji awangardowych końca XIX wieku, rozważając między innymi znamienne dla epoki poczucie kryzysu kultury i cywilizacji, dekadentyzm, sprzeciw wobec tradycyjnej moralności mieszczańskiej, hasło „sztuka dla sztuki” czy zaprzepaszczenie szansy rozwoju państwa polskiego w 1918 roku i modernizmowi jako uzasadnieniu wielkiego projektu inżynierii społecznej. Dziś tendencje modernistyczne zdają się funkcjonować również jako broń ideologiczna w walce o władzę i kontrolę nad opinią publiczną. Silnie populistyczne ruchy polityczne sugerują odwrócenie idei modernizacji. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat różnych wersji modernizmu, ich wpływu na polskie społeczeństwo i strategii, jakie wykorzystują zarówno entuzjaści, jak i krytycy modernizmu, broniąc swoich racji i przekonując, że podzielają troskę o lepszą przyszłość polskiego narodu. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie dotyczące m.in. współczesnych żyjących na wsi kobiet, procesów europeizacji i ponadnarodowości na przykładzie sfer LGBT w Polsce, tendencji migracyjnych w Drugiej Rzeczpospolitej, problemu modernizmu/nowoczesności w polskiej literaturze i kulturze po 1989 roku.

Wykład otwierający spotkanie wygłosi prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wystąpienie dotyczyć będzie wczesnego polskiego modernizmu – „Early Polish Modernism and Its Shadow”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: https://uicpolishstudies.publish.uic.edu.

return to top