Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna

16.05.2018 - 18:06, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Spotkania organizowane w ramach Konferencji Medyczno-Prawnych kierowane są do grona prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką wynikającą z przenikania się dziedzin medycyny i prawa, a także do studentów zainteresowanych prawem medycznym. Tegoroczna edycja wydarzania ma dwie odsłony.

Pierwsza część spotkania – poświęcona zagadnieniom związanym z opiniowaniem sądowo-lekarskim ujętym z punktu widzenia medyka i prawnika, a także z rolą biegłych – odbyła się 8 czerwca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11B). Podczas obrad omówione zostały między innymi przyjęte zasady wyznaczania biegłych, zarówno działających w zespołach instytucjonalnych, jak i biegłych powoływanych ad hoc.

Natomiast druga odsłona konferencji w całości poświęcona zostanie kwestiom związanym z błędami lekarskimi oraz aspektom medycznym i prawnym. Wydarzenie odbędzie się 26 października 2018 roku, uczestników gościć będzie Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Zabrze, ul. Jordana 19). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w otwarciu konferencji uczestniczyć będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Spotkania mają służyć konfrontacji stanowisk praktyków i teoretyków prawa oraz medycyny, a także podjęciu próby zdefiniowania aktualnych potrzeb i oczekiwań organów wymiaru sprawiedliwości. Organizatorami IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej są katowickie uczelnie oraz instytucje: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Rada Adwokacka i Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Honorowym patronatem wydarzenie objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Szczegółowe informacje na temat spotkań dostępne są stronie: lekarzeprawnicy.sum.edu.pl

Plakat promujący IV Śląską Konferencję Medyczno-Prawną

aktualizacja: 18 października 2018 roku


Napisali o tym:

http://polishscience.pl/pl: „IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna w Katowicach” (5 czerwca 2018 roku)

return to top