Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

IX Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

06.03.2017 - 10:41, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od marca do czerwca 2017 roku w Centrum Logopedii na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będą IX Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego (LogUŚ), które – głęboko osadzone w tradycjach dyscypliny – jednoczy idea naukowego środowiska, poszukującego nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano m.in.: bezpłatne badania i diagnozy logopedyczne (4 marca) oraz badania audiologiczne i ocenę centralnych procesów przetwarzania słuchowego (20 maja), seminaria i warsztaty (np. z muzykoterapii – 18 marca; Wydawnictwa WIR pt. „Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole” – 19 maja), Dzień otwarty z neurologopedią (21 kwietnia), Dzień otwarty z surdologopedią (22 kwietnia), a także spotkanie szkoleniowe dla rodzin i opiekunów pacjentów z dysfagią (9 czerwca).

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Logopedii UŚ.

Program wydarzenia (pdf)

return to top