Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’

06.05.2016 - 16:30, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 13 do 14 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pt. ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’. W inauguracji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. 

Podczas konferencji omówione zostaną najnowsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz planowane zmiany w zakresie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wśród prelegentów i ekspertów biorących udział w wydarzeniu znajdą się m.in.: Małgorzata Stręciwilk – prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prof. dr hab. Maciej Szpunar – rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także czołowi przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje plenarne i warsztaty doktoranckie. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

 • nowa regulacja ustawy Prawo zamówień publicznych – uwagi postimplementacyjne,
 • perspektywy rynku partnerstwa pubiczno-prywatnego w Polsce. Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – uwagi postimplementacyjne,
 • psychologiczne bariery podejmowania decyzji biznesowych w sektorze publicznym,
 • zagadnienia ekonomiczne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • value for money w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne. Aspekty środowiskowe i społeczne,
 • elektronizacja zamówień publicznych w praktyce,
 • zamówienia i koncesje „in house” w praktyce,
 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych,
 • tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • kontrola zamówień publicznych.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji należy przesyłać do 20 maja drogą elektroniczną na adres fundwpia@us.edu.pl lub telefoniczną pod numerem 32 359 20 61.

 

Program konferencji (dokument pdf)

Zaproszenie (dokument pdf)

return to top