Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Jubileusz 70. urodzin prof. Jana Malickiego

04.10.2018 - 10:00, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W poniedziałek 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, V p.) rozpocznie się jubileusz 70. urodzin prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego – historyka literatury, animatora życia kulturalnego na Śląsku, wieloletniego dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Prof. Jan Malicki pełnił też funkcje administracyjne na Uniwersytecie Śląskim: zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze (1974–1980), prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1985), dziekana Wydziału Filologicznego (1987–1990), kierownika Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu 1991–2018). Jest autorem licznych publikacji, w tym trzech książek, które pozostaną w kanonie polskiej historii literatury: monografii o stosunku Wacława Potockiego do tradycji literackiej, monografii „Mity narodowe. Lechiada” oraz zbioru studiów pt. „Legat wieku rycerskiego”.

Notka biograficzna prof. Jana Malickiego (pdf, 312,75 kB)

return to top