Go to main content

University of Silesia in Katowice

Kierunek UŚ! Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

14.05.2018 - 14:40, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytet Śląski to uczelnia prowadząca studia na dwunastu wydziałach zlokalizowanych w czterech miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Proponowana przez uczelnię bogata, nieustannie poszerzana i dopasowywana do zmieniających się wymagań rynku pracy oferta edukacyjna w roku akademickim 2018/2019 obejmie aż 76 kierunków i 235 specjalności z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych, a także sztuki. Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia mogą wybrać indywidualne studia międzyobszarowe. Uniwersytet Śląski daje także możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich.

W ramach rozpoczynającego się procesu rekrutacji na studia Uniwersytet Śląski otworzy dla kandydatów punkt informacyjny; będą też oni mogli – podobnie, jak w roku ubiegłym – sprawdzić swoje predyspozycje dzięki aplikacji „U-kierunkuj się”.

IRK – logowanie od 1 czerwca 2018 roku

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2018/2019, która obejmuje wszystkie rodzaje studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie do 8 lipca do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na następujących stronach:

Nowości edukacyjne

Uniwersytet Śląski rozszerza ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności odpowiadające zarówno na potrzeby rynku pracy i oczekiwań pracodawców, jak i stwarzające możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wśród nowych kierunków w tym roku dostępne będą:

  • architektura informacji – studia stacjonarne I stopnia (Wydział Filologiczny),
  • muzyka w multimediach – studia stacjonarne I stopnia (Wydział Artystyczny), na których realizowane będą dwie specjalności:
    • dźwięk w grach,
    • kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych,

W ofercie edukacyjnej znalazła się również nowa specjalność:

  • surdopedagogika z arteterapią, która prowadzona będzie na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).

 

Fanpage Rekrutacja UŚ

Z myślą o przyszłych studentach Uniwersytet Śląski uruchomił w 2015 roku fanpage Rekrutacja UŚ – profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania.

 

Punkt informacyjny dla kandydatów

Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30. Osobom mającym problem z rejestracją w systemie IRK pracownicy Działu Kształcenia oferować będą pomoc oraz otwarty dostęp do stanowisk komputerowych. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają natomiast informacje na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.

return to top