Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia

28.08.2018 - 10:50, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W poniedziałek 3 września 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim i Miastem Katowice.

Celem projektu pod nazwą „X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego – klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego z elementami kultury” jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, stymulowanie rozwoju i zdolności poznawczych młodzieży. Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w organizowanych przez Wydział Filologiczny oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej wydarzeniach mających na celu upowszechnienie kultury i języka chińskiego.
 

Moment podpisania porozumienia

Podpisanie porozumienia
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisał dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, miasto reprezentował wiceprezydent Waldemar Bojarun, natomiast szkołę – dyrektor dr Barbara Nowak.

Uczniowie i nauczyciele mogli wysłuchać prelekcji „Azjatyckie inspiracje kina”. Wykład wygłosiła dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej, które będzie realizatorem porozumienia.
 

Sygnatariusze porozumienia

Sygnatariusze porozumienia (do lewej): dyrektor liceum dr Barbara Nowak, wiceprezydent Waldemar Bojarun, prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top