Go to main content

University of Silesia in Katowice

Kolejne spotkania otwarte dotyczące koncepcji rozwiązań statutowych

24.10.2018 - 17:47, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Katowice, 24 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne otwarte spotkania władz rektorskich ze społecznością akademicką Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 7 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w auli na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, ul. Będzińska 60,

  • 13 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w auli P/0/05 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A,

  • 14 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej kampusu UŚ, Cieszyn, ul. Bielska 62.

Wszystkie spotkania będą transmitowane online.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Pismo rektora Uniwersytetu Śląskiego – zaproszenie na otwarte spotkania władz rektorskich ze społecznością akademicką (skan dokumentu w formacie pdf, 305 kB)
 


Spotkanie zaplanowane na 7 listopada transmitowane będzie na stronie: youtu.be/2lljvOVkMLQ.


 

return to top