Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja dla nauczycieli języków obcych „Teaching for success. Towards Innovation in Language Education”

15.04.2016 - 10:13, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 roku o godz. 10.30 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej rozpocznie się konferencja dla nauczycieli języków obcych pt. „Teaching for success. Towards Innovation in Language Education”, w której uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie poświęcone zostanie nowym narzędziom, a także kreatywnemu podejściu i innowacyjności w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy konferencji będą próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące oczekiwań studentów i uczniów wobec systemu kształcenia językowego oraz wymagań, jakie pracodawcy stawiają absolwentom.

W programie konferencji zaplanowano m.in. debatę poświęconą roli edukacji językowej w zwiększaniu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz pracodawcy. Program obejmuje także warsztaty poświęcone tej tematyce. Jeden z wykładów otwierających konferencję wygłosi dr Marek Kaczmarzyk z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami „Teaching for success. Towards Innovation in Language Education” są: EF Education First, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Infox, Politechnika Warszawska, Fundacja Młodej Nauki, Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://efkonferenjca.pgtb.me.

return to top