Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

10.07.2019 - 16:18, update 20.11.2019 - 15:13
Editors: admin
Tags: bezpieczeństwo w pracy, zdrowie

21 listopada 2019 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”, której celem będzie przybliżenie uczestnikom tematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy, a zwłaszcza kwestii prewencji wypadkowej, ochrony pracowników oraz zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia.

Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Socjalnej UŚ, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” UŚ. Abstrakt i formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną – e-mail: katedrapp@us.edu.pl do 5 września 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na Facebooku.

return to top