Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja inaugurująca program tutoringowy „First Steps in Science”

08.10.2018 - 15:13, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

„First Steps in Science” to program tutoringowy realizowany w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego.

Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się 10 października 2018 roku o godz. 10.00 w ŚMCEBI. Uczestników spotkania powita dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Jerzy Dajka. W programie przewidziano wystąpienie prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz prelekcje, które wygłoszą m.in.:

  • prof. zw. dr hab. Marian Paluch – „Nowa ścieżka kariery naukowej dla młodych badaczy”,

  • dr Ryszard Knapek – „Tutoring na Uniwersytecie Śląskim i na świecie. Metody i zwyczaje”,

  • dr Jakub Spiechowicz – „Jak zostać milionerem przed 30-tką?”.

Uczniowie zakwalifikowani do programu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego i pod opieką tutora będą realizować projekt naukowy. Program obejmuje także uczestnictwo w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również udział w comiesięcznych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Młodzi adepci nauki będą mogli uczestniczyć w wybranych wykładach kursowych prowadzonych dla studentów I roku studiów.

Rejestracja uczestników konferencji odbywa się drogą elektroniczną – formularz zgłoszeniowy. Regulamin programu tutorskiego, realizowanego przez Instytut Fizyki UŚ we współpracy z Fundacją EDU-RES, dostępny jest na stronie: www.smcebi.us.edu.pl.

Wsparcie dla uczniów jest nieodpłatne. Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych”.

 

return to top