Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja inaugurująca współpracę z Centrum Nauki Kopernik

04.04.2018 - 16:13, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski oraz Centrum Nauki Kopernik zapoczątkowały współpracę, która dotyczyć będzie realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Uczelnia została regionalnym partnerem programu.

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. W ramach programu dotychczas powstało ponad 700 klubów wspierających rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Kluby zrzeszone w sieci mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Ich lokalny rozwój animują, wspierają i koordynują partnerzy projektu, do grona których dołączył Uniwersytet Śląski.

Porozumienie w tej sprawie zawarte zostało 18 kwietnia 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Dokument sygnowali: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik Anna Dziama.

Moment podpisania porozumienia o współpracy, dokument sygnują rektor prof. Andrzej Kowalczyk i dyrektor Anna Dziama

Podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Centrum Nauki Kopernik 
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Koordynacja działań w zakresie współpracy powierzona została zespołowi, który powstał w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pracami zespołu kierować będzie prof. dr. hab. Roman Wrzalik.

Współpracę Uniwersytetu Śląskiego z Centrum Nauki Kopernik zainaugurowała konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona działalności Klubów Młodych Odkrywców. Spotkanie rozpoczęło się po uroczystym podpisaniu porozumienia. Wydarzenie, adresowane do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz opiekunów KMO ze szkół i innych instytucji województwa śląskiego, było okazją do przybliżenia programu klubów, prezentacji sieci działających w regionie oraz wymiany doświadczeń.

Inauguracja konferencji, uczestnicy zgromadzeni w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Konferencja „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie,
czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)” 

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Program konferencji obejmował wykłady oraz warsztaty dotyczące m.in. metodyki nauczania przez dociekanie, realizacji projektów badawczych czy możliwości współpracy w ramach programu ESERO, a także zwiedzanie pracowni i laboratoriów zlokalizowanych na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Honorowy patronat nad konferencją pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)” objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie: www.if.us.edu.pl.

return to top