Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”

09.10.2018 - 14:20, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

20 listopada 2018 roku w sali im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się XII studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”, organizowana przez Koło Naukowe Infologów UŚ oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. 

Zakres tematyczny spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

 • rola dostępu do rzetelnej wiedzy/informacji oraz edukacji we współczesnym świecie (biblioteka jako nowoczesne centrum czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne i społeczne),
 • prawne uwarunkowania działalności instytucji edukacyjnych i bibliotek w zakresie organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz kulturotwórczej,
 • wielokulturowość polskiej biblioteki i szkoły,
 • odbiorcy usług instytucji edukacyjnych i bibliotek,
 • inspiracje czytelnicze młodego odbiorcy: ludzie, idee, wartości,
 • rola nauczyciela i bibliotekarza na każdym etapie rozwoju młodego odbiorcy/ucznia/użytkownika,
 • metody pracy z uczniami/użytkownikami (także z uczniami/użytkownikami trudnymi),
 • nowoczesne technologie i tradycyjne metody – tendencje w rozwoju dydaktyki szkolnej i bibliotecznej,
 • narzędzia wykorzystywane przez pracowników instytucji edukacyjnych i bibliotek,
 • bariery w dostępie do usług edukacyjnych i bibliotecznych,
 • perspektywy rozwoju instytucji edukacyjnych i bibliotek.
   

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października drogą elektroniczną – adres e-mail: kni.ibin.us@gmail.com

Plakat informujący o konferencji „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”,

return to top