Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja naukowa poświęcona bizantyńskim komentarzom dotyczącym tekstów starożytnych

17.10.2017 - 15:02, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 20 do 22 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II piętro) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona XII-wiecznemu Bizancjum pt. „Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium”. Wydarzenie, którego organizatorami są Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum oraz Katedra Filologii Klasycznej UŚ, skoncentrowane zostanie na bizantyńskich komentarzach poświęconych tekstom starożytnym. W konferencji udział wezmą badacze z Cypru, Grecji, Danii, Włoch i Szwajcarii. Obrady otworzy wykład wybitnego nowogreckiego bizantynisty prof. Panagiotisa Agapitosa.

Konferencja jest częścią projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanych w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ.

Program konferencji (pdf, w języku angielskim)

return to top