Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja naukowa pt. „Adam Didur…”

25.02.2016 - 13:23, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

13 i 14 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja pt. „Adam Didur. Konferencja naukowa w 70. rocznicę śmierci”. Spotkanie poświęcone będzie twórczości i działalności Adama Didura – polskiego śpiewaka operowego o światowej sławie. Najwybitniejszy bas – basso cantante – w dziejach wokalistyki polskiej, uznawany za jednego z czołowych śpiewaków basowych w dziejach wokalistyki światowej, równocześnie wykonywał z powodzeniem niektóre partie barytonowe. Wpływ na jego twórczość mieli wybitni artyści: Julian Jeromin, Walery Wysocki, Francesco Emerich, Emil Młynarski, czy Arturo Toscanini. Występował z powodzeniem w Operze Warszawskiej (1899–1903, 1906–1908) i Operze Lwowskiej (od 1908 corocznie; 1932–1938), La Scali (1895–1899; 1903 – odnowienie kontraktu), Royal Opera Covent Garden (debiut: 1905), Manhattan Opera House (1906–1910), Metropolitan Opera (1908–1932) i wszystkich największych scenach operowych świata.

Interdyscyplinarny charakter konferencji ma w zamierzeniu połączyć refleksję naukową i artystyczną głównie przedstawicieli teatrologii i muzykologii. Obrady obejmować będą następujące kręgi badawcze:

  • Adam Didur – repertuar operowy artysty;
  • Kręgi artystyczne – twórcy i uczniowie wokół Adama Didura;
  • Opera Katowicka Adama Didura;
  • Współczesna recepcja repertuaru Adama Didura.

 

Wyniki obrad wpisują się we wciąż aktualną potrzebę ustaleń faktograficznych oraz mają na uwadze postulat naglącej weryfikacji obecnych w literaturze przedmiotu ocen lub przemilczenia wielu faktów w działalności Adama Didura, przede wszystkim w latach czterdziestrych XX wieku. Postęp badań i ranga opracowań z zakresu historii współczesnej może walnie przyczynić się do oświetlenia narosłych kwestii spornych. Frapującym przedmiotem badań może się okazać omówienie operowego repertuaru Didura oraz jego następców z zastosowaniem nowych metod badawczych w dziedzinie teatrologii i muzykologii. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 marca 2016 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja70adidur@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Zakład Teatru i Dramatu Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice (z adnotacją: ADAM DIDUR 70. ROCZNICA).

Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych dla uczestników z zewnątrz korzystających z noclegu i śniadania oraz 300 złotych dla uczestników nie korzystających z noclegu i śniadania. Opłata obejmuje koszty druku tomu pokonferencyjnego, koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia, wynajmu sali oraz w wypadku osób wnoszących opłatę w wysokości 400 złotych noclegu ze śniadaniem.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

return to top