Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja naukowa pt. „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”

23.11.2016 - 11:44, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 1 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”, która dotyczyć będzie tematyki asystentury rodzin.

Program:

9.00–11.30 Sesja I: Asystentura rodzin na Śląsku – wyzwania i perspektywy

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek: Wprowadzenie

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN: Analiza współczesnych form wsparcia rodzin w kontekście uniwersalnych kryteriów budowania rodziny

Dr hab. Izabela Krasiejko: Stan prac nad profesjonalizacją zawodu asystenta rodziny

Dr Monika Kornaszewska-Polak: Wyniki badań asystentów rodzin na Śląsku – nowe perspektywy

Mgr Andrzej Górak: Współpraca składową sukcesu - asysta rodzinna i poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic

11.30–12.30    Dyskusja oraz przerwa

12.30–14.00 Sesja II: Poradnictwo i duszpasterstwo rodzin w Katowicach – 30 lat pracy ks. prof. dr. hab. Henryka Krzysteczki

Dr Ewa Porada: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej dzisiaj

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek: Słowo o życiu i działalności Księdza Profesora Henryka Krzysteczki

 

Konferencja adresowana jest do instytucji samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wspierających funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza w obszarze asystentury rodzin. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: leokadia.szymczyk@wp.pl.

Plakat promujący konferencję pt. "Ewolucja systemu wspierania rodziny"

return to top