Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”

11.04.2016 - 16:54, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

5 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”, organizowana przez Mediteranistyczne Koło Naukowe.

Celem spotkania będzie przybliżenie bogactwa kulturowego, jakie oferuje obszar Śródziemnomorza, łącząc zarówno kraje Europy, Północnej Afryki, jak i Bliskiego Wschodu.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie udziału w konferencji (zawierające imię, nazwisko, kierunek studiów, tytuł wystąpienia i krótkie streszczenie) należy przesłać do 17 kwietnia 2016 roku drogą elektroniczną na adresy e-mail: mknus@europe.com lub mknsilesia@gmail.com.

Plakat z programem konferencji pt. "Kalejdoskop śródziemnomorski..."
 

return to top