Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”

02.03.2017 - 15:11, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

18 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”, której organizatorem jest Polonistyczne Koło „Bakałarz”. Spotkanie poświęcone zostanie problematyce komunikacji oraz jej złożoności. Przedmiotem refleksji stanie się analiza współczesnego dyskursu, kodów kulturowych utrudniających porozumienie lub sprzyjających poprawnej komunikacji. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • komunikacja w szkole,
  • psychologiczne (psychospołeczne) uwarunkowania fortunności wypowiedzi,
  • nieporozumienia w komunikacji na tle różnic biologicznych i społecznych,
  • mowa ciała,
  • etykieta i netykieta.

 

Zgłoszenia chęci udziału (zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, kierunek i rok studiów, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt, adres korespondencyjny e-mail) należy przesyłać do 10 kwietnia drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.kolobakalarz@interia.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

return to top