Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”

01.08.2017 - 15:42, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

22 listopada 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej” podsumowująca projekt badawczy pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”. Funkcję koordynatora projektu pełni dr Agnieszka Pieńczak z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego.

Adresatami konferencji są naukowcy zainteresowani tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Pierwsza część wydarzenia poświęcona zostanie podsumowaniu cieszyńskiego projektu, którego celem było m.in. opracowanie spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami. W programie drugiej części zaplanowano wystąpienia prelegentów dotyczące różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy.

Podczas konferencji omówione zostaną takie kwestie, jak:

  • działalność organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym,
  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego na pograniczu,
  • dziedzictwo utracone,
  • krajobraz kulturowy,
  • atlasy etnograficzne – założenia, metody pracy, perspektywy badawcze.
     

Organizatorami wydarzenia są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ieiak.us.edu.pl.

kartka dwustronna w otwartym zielniku z poleceniami do wypełnienia. Odpowiedxzi na pytania dotyczące róznych drzew i krzewów zostały wpisane odręcznie

Foto: dr Agnieszka Pieńczak 

return to top