Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja naukowa „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”

20.05.2019 - 14:00, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

17 i 18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia” zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konferencję otworzył prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w spotkaniu uczestniczył również prorektor do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

W czasie obrad zaprezentowano różne perspektywy teoretyczne oraz najnowsze wyniki badań w obszarze jakości życia współczesnego człowieka oraz możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wygłoszone zostały 4 wykłady plenarne, 50 referatów oraz zaprezentowano 16 plakatów multimedialnych w 10 sesjach tematycznych i 2 sesjach plakatowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie interdyscyplinarnych kontaktów naukowych.

Tematy poruszane podczas konferencji to m.in.:

 • stres i radzenie sobie w zdrowiu i chorobie,
 • doświadczanie bólu i radzenie sobie z nim w kontekście jakości życia,
 • zdrowie i choroba w kontekście procesu starzenia się,
 • zdrowie i choroba z perspektywy systemów rodzinnych,
 • zdrowie i choroba w kontekście aktywności zawodowej,
 • zdrowie, choroba, jakość życia w kontekście zmian społecznych i kulturowych,
 • wsparcie społeczne w chorobie w perspektywie interpersonalnej i instytucjonalnej,
 • zmiana zachowań zdrowotnych – wyznaczniki, mechanizmy, konsekwencje,
 • zdrowie publiczne i promocja zdrowia,
 • wyzwania metodologiczne badań z zakresu psychologii zdrowia.
   

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.

Zdjęcia autorstwa dr Agnieszki Pasztak-Opiłki

Uczestnicy konferencji

Prelegent wskazuje na ekran rzutnika, na którym wyświetlana jest prezentacja

Uczestnicy konferencji (zdjęcie ogólne sali)

Uczestnicy konferencji zgromadzeni w auli

 

return to top