Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Kobieta… bezpieczna”

03.03.2017 - 17:35, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Szósta edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Kobieta… bezpieczna”, której celem jest zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, odbywać się będzie 6 i 7 marca 2017 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W programie dwudniowego spotkania zaplanowano wystąpienia, w których prelegenci omówią m.in. problem komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, handlu kobietami, pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej oraz profilaktyki zdrowotnej. Poruszone zostaną także kwestie skuteczności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych oraz perspektyw badawczych w zakresie komunikowania kryzysowego. W ramach konferencji uczestniczki poznają zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejscu pracy, życiu oraz nauczą się, co zrobić i jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia.

Dyskusji poddane będą następujące zagadnienia:

  • pomoc psychologiczna, prawna, społeczna kobietom, które stały się ofiarami przemocy,
  • sposób podnoszenia stanu świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa kobiet wśród społeczeństwa,
  • metody zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
  • komunikacja kryzysowa, w tym komunikacja w warunkach szczególnego pobudzenia emocjonalnego,
  • przemoc fizyczna, seksualna, mobbing w miejscu pracy,
  • relacje społeczne między kobietami a mężczyznami.
     

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Lepszego), drugi – w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala konferencyjna, poziom 0). Podczas spotkania uhonorowani zostaną liderzy, ambasadorzy oraz rzecznicy bezpieczeństwa kobiet.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Stowarzyszenie „Kobieta Bezpieczna” oraz fundacja „Trans-Akcja”. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Program konferencji (plik pdf)

return to top