Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Kobieta bezpieczna”

25.04.2018 - 16:00, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W czwartek 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się siódma edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Kobieta bezpieczna”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

W programie spotkania zaplanowano wystąpienia dotyczące między innymi: zapobiegania przemocy wobec kobiet, konsekwencji depresji klinicznej, samotności seniorek, a także biologicznych aspektów funkcjonowania pamięci u kobiet doświadczających przemocy psychicznej i seksualnej. Poruszone zostaną także kwestie związane z uzależnieniem od alkoholu czy chorobami nowotworowymi.

Dyskusji poddane będą następujące zagadnienia:

  • pomoc psychologiczna, prawna, społeczna kobietom, które stały się ofiarami przemocy,
  • sposób podnoszenia stanu świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa kobiet wśród społeczeństwa,
  • metody zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
  • komunikacja kryzysowa, w tym komunikacja w warunkach szczególnego pobudzenia emocjonalnego,
  • przemoc fizyczna, seksualna, mobbing w miejscu pracy,
  • relacje społeczne między kobietami a mężczyznami.
     

Sponsorami konferencji są: prezes firmy AVANTI gen. Bolesław Wolanin z Sanoka, firma ZIAJA, firma Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka oraz Gabinet Seksuologiczny mgr Janiny Sabat. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na Facebooku.

Program konferencji (pdf, 807 kB)

return to top