Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+”

04.01.2019 - 12:40, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

22 stycznia 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Program, którego realizacja przewidziana jest do końca stycznia, umożliwiał wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie ich komercjalizacji. Udział w przedsięwzięciu zakładał przeprowadzenie szeregu działań, które miały przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Konferencja na temat projektu rozpoczęła się o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. Spotkanie, które otworzył p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Dariusz Laska, było okazją do podsumowania realizacji programu oraz prezentacji wybranych prac przedwdrożeniowych, przygotowywanych przez zespoły naukowe z obu uczelni.

W harmonogramie spotkania przewidziano wystąpienia dotyczące komercjalizacji nauki oraz współpracy z biznesem. Przedstawiciele Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przybliżyli historię sukcesu projektu realizowanego przez polskich naukowców („670 milionów dolarów za pomysł polskich naukowców. Historia sukcesu”), natomiast możliwości wsparcia projektów B+R przedstawili przedstawiciele Invento Capital – funduszu inwestycyjnego, wspomagającego naukowców w procesie wdrażania innowacji.

Nie zabrakło również spotkań networkingowych, skierowanych do reprezentantów świata nauki i biznesu. 

Program „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.
 

Dariusz Laska, p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką 
oraz Maria Kwarcińska, kierownik Biura Współpracy z Gospodarką UŚ

 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Michał Arabski oraz Monika Mazurkiewicz, kierownik Działu Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Plakat promujący konferencję podsumowującą program Inkubator Innowacyjności+

 

return to top