Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja polskich i chińskich uczelni

26.04.2017 - 13:28, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Współpraca akademicka pomiędzy polskimi i chińskimi uczelniami będzie przedmiotem konferencji „International Joint Conference of Polish and Chinese Technical Universities, Establishment of the Joint Research Center of the New Silk Route in Poznan”, odbywającej się 26 i 27 kwietnia 2017 roku na Politechnice Poznańskiej. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele uniwersytetów z obu krajów, w tym delegacja reprezentująca Beijing University of Technology, Chongqing Jiaotong University oraz Tianjin University of Technology, stanowi okazję do pogłębienia relacji polsko-chińskich, zacieśnienia dotychczasowej współpracy, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskiego i chińskiego środowiska akademickiego.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczyć będą: prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dr Agnieszka Tambor z Wydziału Filologicznego, pełniąca funkcję koordynatora ds. Klasy Konfucjańskiej.

Podczas konferencji uczestnicy dyskutować będą na temat współpracy naukowej, wymiany kadry akademickiej i form współpracy edukacyjnej. W programie przewidziano również spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz inaugurację Wspólnego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku w Poznaniu.

Organizatorem konferencji polskich i chińskich uczelni jest Politechnika Poznańska

return to top