Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Konferencja programowa NKN w Łodzi

15.05.2017 - 11:50, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego to temat ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz łódzkie środowisko akademickie. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się 25 i 26 maja 2017 roku w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

W programie konferencji przewidziano międzynarodową sesję poświęconą wymianie doświadczeń z zakresu finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych, w której udział wezmą przedstawiciele: Ulster University (Irlandia), Technische Universität Dortmund (Niemcy), University of Padova (Włochy) oraz University of Tampere (Finlandia). Podczas konferencji przedyskutowane zostaną różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola finansowania doskonałości, w tym sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości.

Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat systemu stypendiów i kredytów dla studentów, finasowania działalności studenckiej, kształcenia praktycznego i dualnego, a także finansowania grantowego i dostępu uczelni niepublicznych do środków budżetowych. W formule Chatham House Rule odbędzie się seminarium dla kwestorów „Finansowanie na rzecz doskonałości – praktyczne wyzwania”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonają dr Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

W konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektorzy uczelni – dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, rektor UŚ w latach 2002−2008, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz kwestor Uniwersytetu Śląskiego mgr Urszula Ziegler, kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka i zastępcy kanclerza. 

Łódzkie spotkanie jest przedostatnią konferencją programową poprzedzającą Narodowy Kongres Nauki, który ma się odbyć we wrześniu tego roku w Krakowie. Podczas Kongresu minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawi inspirowany wynikami prac przygotowawczych projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Agenda łódzkiej konferencji programowej oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl. Spotkanie będzie transmitowane. 

Grafika z budynkiem łódzkiej uczelni

return to top