Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym”

04.05.2017 - 10:05, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

10 maja 2017 roku w godz. od 10.00 do 17.30 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt.  „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”, której organizatorami są Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji w Warszawie.

Celem konferencji jest omówienie najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nielegalną migracją. Uczestnicy spotkania postarają się przedstawić zarówno specyfikę współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, jak i źródła ich powstawania. Ponadto podjęty zostanie trud omówienia sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz wskazanie stopnia ich skuteczności. Wymiana poglądów między przedstawicielami służb mundurowych i środowiskiem naukowym powinna zaowocować także określeniem perspektyw ewolucji uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w wymiarze subregionalnym, regionalnym i globalnym w drugiej dekadzie XXI wieku.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję zawierający jej tytuł i miejsce oraz godziny, w jakich będzie się odbywało wydarzenie

return to top