Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”

08.11.2016 - 11:20, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

16 i 17 listopada 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula 005) odbędzie się filozoficzno-fizyczna konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”. Spotkanie będzie okazją do rozmowy i wymiany poglądów na szeroki temat filozofii w nauce. Będzie również okazją do powrotu do źródeł, którymi dla filozofii są problemy fizyki, zaś dla fizyki pytania, które dziś bywają klasyfikowane jako filozoficzne.

W programie konferencji przewidziano wykłady ekspertów z Copernicus Center oraz Uniwersytetu Śląskiego, dwanaście prezentacji tematycznych dotyczyć będzie m.in. gier kwantowych, współczesnej kosmologii, metafizyki matematycznej czy koncepcji arystotelesowskich w kontekście problemów fizyki kwantowej. Temat „Człowiek we Wszechświecie Kopernika” przedstawi ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller – wybitny kosmolog, filozof i teolog, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencję otworzy dyrektor Instytutu Fizyki dr hab. Jerzy Dajka, który wygłosi również wykład nt. „Dekoherencji, einselekcji i kwantowego darwinizmu”. Wśród prelegentów znajdą się m.in. pracownicy Instytutu Filozofii: dr hab. Dariusz Kubok – dyrektor instytutu oraz prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, jak również pracownicy Instytutu Fizyki: prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Jan Sładkowski oraz dr hab. Jerzy Król.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Fizyki UŚ, Instytut Filozofii UŚ oraz SMCEBI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.smcebi.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Program konferencji (plik pdf)

Zdjęcie: prof. Michał Heller

return to top