Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Copyright, Patent & Parental Trolling”

11.10.2017 - 16:11, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W środę 25 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Copyright, Patent & Parental Trolling”. Tematem spotkania będą różne rodzaje tzw. trollingu – złośliwych i szkodzących innym zachowań w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych. Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie dotyczące: copyright trollingu, patent trollingu oraz parental trollingu.

Copyright trolling oznacza działania wykorzystujące istniejące procedury ochrony prawnoautorskiej w sytuacjach, które ochronie tej nie podlegają. Polega na zastraszaniu ludzi i żądaniu od nich pewnych sum pieniędzy pod groźbą wszczęcia postępowania sądowego z tytułu rzekomych naruszeń praw autorskich dokonanych przez te osoby.

Patent trolling odnosi się do wykorzystywania przez pewne podmioty chcące uzyskać korzyść majątkową niedoskonałości prawa patentowego. Podmiot będący tzw. „trollem patentowym” rejestruje lub kupuje patenty od innych podmiotów będących zazwyczaj w upadłości. Następnie na podstawie posiadanych praw domaga się od naruszających prawa podmiotów odszkodowań oraz opłat licencyjnych za wykorzystanie opatentowanych rozwiązań w przyszłości.

Parental trolling polega na publikacji przez rodzica lub rodziców w mediach społecznościowych zdjęć lub krótkich filmów ośmieszających czy kompromitujących dziecko, które nie ma możliwości sprzeciwienia się takiej publikacji. Ośmieszające materiały pozostają w sieci i mogą być później łatwo odszukane przez innych użytkowników internetu.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

return to top