Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

08.11.2018 - 16:44, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W czwartek 15 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także rozważania na temat kształtowania się relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni.

W ramach konferencji zaplanowany został także panel dyskusyjny, podczas którego badacze i praktycy będą dyskutowali na temat potencjału współczesnych miejsc pamięci, jakimi są cyfrowe archiwa społeczne.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na Facebooku.

plakat konferencji przedstawiający zarys ludzkiej twarzy, przez którą przebiegają cyfrowe linie. Plakat w przeważającej części biały. Jest tytuł konferencji: Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy  oraz data 15 listopada 2018 i miejsce: Katowice

 

return to top