Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja pt. „Efekt Lutra. Słowo – kultura – performance”

15.11.2017 - 12:51, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

27 i 28 listopada 2017 roku w sali audiowizualnej Akademii Muzycznej m. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Efekt Lutra. Słowo – kultura – performance”, zorganizowana z okazji 500-lecia reformacji.

„Tu stoję, inaczej nie mogę” – miał powiedzieć Marcin Luter podczas przesłuchania na sejmie w Wormacji (1521). Wbrew tej konserwatywnej deklaracji, począwszy od 31 października 1517 – słynnej daty protestacyjnego znieruchomienia Lutra – nie tylko chrześcijaństwo, ale cały świat zaczął się re-formować. Wydaje się, że współczesne chrześcijaństwo poreformacyjne zastygło pogodzone z podziałem uformowanym w XVI wieku, tracąc rewizyjny impet intelektualny i pociągającą buntowniczość gestu Ojca Założyciela. Celem spotkania będzie snucie refleksji nie tylko nad samą reformacją, ale przede wszystkim nad jej rezonansem w różnych dziedzinach kultury.
 

Program konferencji

Poniedziałek, 27 listopada

 • 9.00 – Otwarcie konferencji

 

 • 9.15–10.45

ks. Grzegorz Strzelczyk (UŚ), Z czym katolicy musieli się zmierzyć przez / dzięki Lutrowi? Uwagi na marginesie uchwał Soboru Trydenckiego
Jerzy Sojka (ChAT), Dwa regimenty – kluczowa zasada luterskiej etyki politycznej – teoria i praktyka

ks. Jacek Kempa (UŚ), Reforma i ekumenizm jako stan ducha w chrześcijaństwie

 • 11.00–11.45 – Wykład plenarny

ks. Marek Uglorz (ChAT), Re-formacja to nie retusz, ale całkowicie nowa forma społeczna

 • 12.00–13.00 

Grażyna Kubica-Heller (UJ), Ewangeliczki w historii Śląska Cieszyńskiego – ich obecność w przestrzeni publicznej i własny głos
Bartosz Bialik (UŚ), Ja (Górno)Ślązak, dziecko Lutra (?)

 • 13.00–14.30 

Przerwa obiadowa

 • 14.30–16.00 

Aleksander Nawarecki (UŚ), Czytanie psalmów z Lutrem
Arleta Nawrocka-Wysocka (PAN), „Pieśniczka z kancenoła” – osobiste świadectwo wiary luteranów ze Śląska Cieszyńskiego
Marek Pilch (AM Katowice), Hymnologia protestancka w kształceniu muzycznym w Polsce

 • 16.15–17.00 – Wykład plenarny

Marcin Trzęsiok (AM Katowice), Zmysł nieskończoności. Schleiermacher i idea muzyki absolutnej

 • 17.15–18.15

Bartłomiej Barwinek (AM Katowice), Teologia pesymizmu a filozofia pojednania. Niebo i Ziemia w Brahmsowskiej wizji Hyperiona „Pieśni Losu” Friedricha Hölderlina
Dorota Kozińska, Portret artysty z czasów kryzysu – o Matthiasie Grünewaldzie i operze „Mathis der Maler” Paula Hindemitha

 • 19.00 – Koncert


Wtorek, 28 listopada

 • 9.15–10.45 

Bogdan Dembiński (UŚ), Wpływ reformacji na postawy filozoficzne w czasach nowożytnych
Michał Warchala (UP im. KEN), Etyka protestancka Webera jako „Bildungsroman”. O dojrzewaniu protestanckiego wirtuoza religijnego
Alina Mitek-Dziemba (UŚ), Efekt Tölpela? Myślenie środowiskowe i ekoteologiczne we współczesnym protestantyzmie

 • 11.00–11.45 Wykład plenarny

Agata Bielik-Robson (PAN), Od natury do historii: efekt Lutra u Hegla

 • 12.00–13.00 

Zbigniew Pasek (AGH), Eschatologiczny optymizm Reformacji. Na przykładzie protestanckich pieśni
Rafał Biskup (KUL), Protestantyzm w twórczości Gustava Freytaga i Hansa Lipinsky'ego-Gottersdorfa

 • 13.00–14.30 

Przerwa obiadowa

 • 14.30–16.00

Ryszard Koziołek (UŚ), Jak się reformuje młotem?
Adam Regiewicz (AJD), Czy czytanie może być protestanckie? Kilka uwag filologa
Ireneusz Gielata (ATH), Udo bogini Wenus – o 96 tezie Marcina Lutra 

 • 16.15–17.00 – Wykład plenarny

Tadeusz Zatorski, Rewolucjonista mimo woli: Luter oczyma Heinego

 • 17.15–18.15

Piotr Bogalecki (UŚ), Efekt Bonhoeffera w poezji polskiej: od Barańczaka do Różewicza
Joanna Soćko (UŚ), Czy mężczyźni napisali Biblię tylko dla chłopców? Kilka refleksji o „efekcie Katarzyny” na marginesie wierszy Emily Dickinson.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego (Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki), Uniwersytet Śląski (Kolegium ISM, Katedra Literatury Komparatystycznej).

żólty plakat z podobizną Marcina Lutra i szczegółowym programem konferencji

return to top