Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”

25.01.2019 - 12:57, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

26 marca 2019 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”. Wydarzenie jest kontynuacją cyklu pn. „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym” poświęconego wybranym obszarom pedagogiki społecznej.

Podczas spotkania zaplanowanego w formie debaty poruszone zostaną następujące kwestie:

  • wielowymiarowość procesów integracji,
  • polityka społeczna na rzecz inkluzji,
  • diagnozowanie i projektowanie działań na rzecz zmian jakościowych procesów inkluzji,
  • środowisko szkolne na rzecz integracji,
  • wyznaczniki zachowań integracyjnych podmiotów edukacyjnych,
  • integracja w teorii i praktyce.
     

Organizatorem konferencji jest Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Współorganizatorami wydarzenia są: Instytut ds. Badań Tożsamości Europejskiej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – oddział Cieszyn.

Szczegółowy program (pdf, 724 kB)

plakat promujący konferencję nt. "Integracja w wielokulturowych środowiskach..." - wielobarwne puzle, które tworxzą bliżej nieokreślony kształt. Na plakacie logo organizatorów, termin i miejsce konferencji

Plakat (pdf, 2,64 MB)

return to top