Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”

11.01.2018 - 10:30, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

2 marca 2018 roku w godz. od 10.00 do 16.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja informacyjno-edukacyjna pt. „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”, której organizatorem jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania będzie przybliżenie tematyki związanej z zakładaniem oraz prowadzeniem pasiek miejskich, a także obecnością dzikich zapylaczy w miastach. Zaprezentowane zostaną aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne związane z obecnością zapylaczy w ekosystemie. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne metody kształtowania środowiska przyjaznego zapylaczom oraz metody promocji terenów miejskich poprzez działania proekologiczne, m.in. pszczelarstwo miejskie.

Konferencja jest jednym z wydarzeń kampanii edukacyjnej „Nie żądlę – zapylam” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://niezadlezapylam.wordpress.com/konferencja.

return to top