Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja pt. „Miasto pod napięciem”

23.03.2017 - 15:24, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 28 do 29 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać będzie się konferencja naukowa pt. „Miasto pod napięciem” organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Miasta PTS. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Konferencja kierowana jest do badaczy miasta: socjologów, geografów społecznych, architektów i urbanistów, kulturoznawców, ekonomistów, polityków społecznych, politologów i specjalistów od marketingu. Celem konferencji jest podjęcie próby identyfikacji i opisu społecznych napięć generowanych we współczesnych miastach.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • miejskość w dobie społeczeństwa ponowoczesnego,
 • postpolis czy region metropolitalny,
 • miasto jako wspólnota polityczna,
 • uspołecznienie miasta,
 • partycypacja w przestrzeni miasta,
 • konflikty społeczne i miejskie nierówności,
 • ruchy miejskie i miejski protest,
 • odnowa miasta,
 • tożsamość miasta i jego mieszkańców,
 • przestrzenie miejskiej tożsamości,
 • kultura w „mieście pod napięciem”,
 • napięcia w przestrzeni publicznej miasta.
   

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

return to top