Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”

29.06.2017 - 14:27, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

25 i 26 października 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku” poświęcona badaniom wpływu Biblii na różne dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są naukowcy oraz artyści polskich i zagranicznych uczelni, którzy pragną uczestniczyć w interdyscyplinarnych dyskusjach.

Wśród tematów poruszonych podczas konferencji znajdą się m.in.:

  • przestrzenie obecności Biblii w kulturze,
  • biblijne inspiracje w muzyce i sztukach pięknych XX i XXI wieku,
  • Biblia w edukacji międzykulturowej,
  • motywy biblijne we współczesnej literaturze polskiej i światowej,
  • Ziemia Święta jako źródło inspiracji współczesnych twórców.
     

W programie wydarzenia zaplanowano sesje naukowe, spotkania oraz panele dyskusyjne. Obrady konferencyjne uświetnią koncerty oraz wystawa prac plastycznych. Językami konferencyjnymi będą: polski i angielski. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wart.us.edu.pl.

Program konferencji (pdf)

Plakat konferencji: na białym tle znajduje się czarno-biały rysunek jabłoni z jabłkami oraz oplecionym wokół pnia drzewa wężem.

return to top