Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”

11.08.2016 - 09:10, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 24 do 25 listopada 2016 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”, która skupiać się będzie na problematyce związanej z niezwykle dziś popularnym w kulturze zjawiskiem postpamięci. Można już chyba mówić o szeroko zakrojonym projekcie „Postpamięć”, który realizuje się również w przestrzeni współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Wydaje się jednak, że jego ogląd zawężony jedynie do literatury najnowszej, podejmującej próbę zmierzenia się z opisem przeszłości, ograniczałby pole badawcze. Dlatego też organizatorzy spotkania proponują, aby do obszaru zainteresowań – oprócz (zdefiniowanego przez Marianne Hirsch) pojęcia postpamięci – włączyć również refleksję nad gatunkami literackimi (np. powieść historyczna, saga, dziennik, pamiętnik), kategorią wspomnienia, instrumentalizacją i ideologizacją historii oraz refleksję nad ponowoczesnymi grami z kanonami (toposami) typowymi dla poszczególnych reprezentacji przeszłości.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji (plik pdf)

return to top