Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 4”

17.10.2018 - 10:04, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

18 i 19 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie czwarta edycja konferencji „Przestrzenie przekładu 4”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących różne ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli zaprezentować wyniki badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji staną się zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak również szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych.

Wystąpienia uczestników konferencji podzielone zostały na kilka kręgów problemowych:

 • przekład – zagadnienia ogólne,
 • przekład specjalistyczny,
 • przekład ustny i audiowizualny,
 • przekład artystyczny,
 • tłumacz i jego dzieło,
 • badania konfrontatywne a badania przekładowe,
 • dydaktyka przekładu,
 • wielojęzyczność a przekład,
 • studenci o przekładzie.

W czwartej edycji „Przestrzeni przekładu” po raz pierwszy pojawi się nowa sekcja poświęcona problemowi wielojęzyczności, który ujęty zostanie szeroko – nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością obecnych w tekście literackim kodów, głosów własnych i cudzych.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Program konferencji (pdf, 1020 kB)

return to top