Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”

10.10.2018 - 12:31, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ organizuje międzynarodową literaturoznawczą konferencję naukową pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”, która odbywać się będzie 25 i 26 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

W głównym obszarze zainteresowań badaczy znajdą się formy obecności stereotypów w literaturze i – w szerszym ujęciu – refleksji humanistycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby, w jakich dzieło literackie wykracza poza utarte schematy myślowe i przełamuje konwencje.

Program konferencji (w języku francuskim, pdf, 573 kB)

return to top