Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

08.09.2017 - 10:26, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

12 i 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Kubok oraz zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UŚ dr hab. Tomasz Kubalicadr Agnieszka Woszczyk. Referaty wygłoszą również pracownicy Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ dr Dariusz Olesiński oraz mgr Sebastian Śpiewak.

Międzynarodowa konferencja naukowa wieńczy projekt badawczy o tym samym tytule wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było ukazanie znaczenia krytycyzmu w filozofii europejskiej i w swym zakresie obejmowało namysł nad greckimi źródłami krytycyzmu, a także jego późniejszą tradycją aż po czasy współczesne. Naukowcy podjęli próbę zrozumienia i upowszechnienia wartości związanych z postawą krytyczną, służących pogłębianiu dialogu społecznego, międzykulturowego oraz ważnej współcześnie idei demokracji deliberatywnej. Intencją projektu było ponadto pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie znaczenia idei krytycyzmu w myśli niemieckiej (zwłaszcza w nurcie filozofii kantowskiej i pokantowskiej) oraz w filozofii polskiej, a przez to lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego obu narodów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz harmonogram wydarzenia dostępne są na stronie: www.filozofia.us.edu.pl.

Plakat konferencji, na którym znajdują się informacje na temat tytułu, czasu oraz miejsca wydarzenia w języku polskim i angielskim

return to top