Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja pt. „Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji”

08.03.2018 - 13:07, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

12 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wypatrywanie.  Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji”.

Temat  nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Uczenie się zatem – według filozofa – jest docieraniem w takie wypatrywanie. Celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

 • filozoficzne ujęcie percepcji,
 • aleteologia a epistemologia,
 • interpretacja jako to, co możliwe do „zobaczenia”,
 • spór o uniwersalia w perspektywie języka/literatury/edukacji,
 • inspiracje filozofią w literaturze/pedagogice/edukacji,
 • filozofia uczenia,
 • filozoficzne inspiracje w języku,
 • gry językowe jako ironiczne spojrzenie na rzeczywistość,
 • hermeneutyka a filozofia,
 • metafizyka a literatura,
 • literatura jako forma refleksji filozoficznej,
 • wartość poznawcza utworu literackiego,
 • prawda a „prawdziwość” dzieł literackich,
 • aksjologiczny wymiar dzieła literackiego,
 • dydaktyka a filozofia,
 • metody sokratejskie w edukacji.


Organizatorami wydarzenia są Instytut Filozofii oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji (pdf, 590 kB)

return to top