Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja w ramach cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski…”

30.03.2018 - 11:14, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

„Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa” to temat konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Na projekt składa się dziesięć konferencji tematycznych poświęconych zagadnieniom społecznym ujętym w optyce katolickiej nauki społecznej. Poszczególne spotkania odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w kraju, podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest podczas kongresu w Krakowie w 2019 roku.

Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, pracą i społeczną gospodarką rynkową. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku w Łodzi, a jej organizatorami są Politechnika Łódzka i Akademia Ignatianum w Krakowie. W wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Program spotkania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: polonia-restituta.pl

return to top