Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu”

21.05.2019 - 12:40, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Wskazanie kluczowych wyzwań w rozwoju regionu w perspektywie kolejnych lat to główny temat kongresu zorganizowanego przez samorząd województwa śląskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, odbyło się 24 maja 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego (gmach Urzędu Marszałkowskiego).

 

Wystąpienie marszałka województwa śląskiego

Wystąpienie marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego
fot. Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Celem Kongresu „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu” było między innymi określenie roli i działalności jednostek naukowych w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. W programie spotkania, w którym udział wzięli reprezentanci środowisk naukowych, a także biznesu, przewidziano dwie dyskusje panelowe. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień związanych z medycyną, druga – poświęcona została rozwiązaniom w zakresie tzw. zielonej gospodarki. Obok paneli tematycznych odbyła się prezentacja dobrych praktyk, w tym Uniwersytetu Śląskiego.

Kongres otworzyły wystąpienia marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz zaproszonych gości. W części inauguracyjnej głos zabrał między innymi JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Występienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
fot. Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uczestnikiem panelu dotyczącego oczekiwań i wyzwań dla rozwoju regionu w kontekście tematu zielonej gospodarki była dr hab. Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie związane z problemami zanieczyszczenia środowiska, współpracy jednostek naukowych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwiązań wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także infrastruktury wykorzystywanej na rzecz wspólnych projektów badawczych. Paneliści spróbowali odpowiedzieć również na pytania, jakie kluczowe wyzwania w obszarze zielonej gospodarki czekają region w ciągu najbliższych lat oraz jaką rolę w realizacji tego zadania powinny odegrać jednostki naukowe.

Wyniki kongresu zostaną wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Aktualizacja: 24.05.2019
return to top