Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Kongres Historyków Języka

22.02.2016 - 12:19, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 13 do 15 kwietnia 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Kongres Historyków Języka. To pierwsze takie przedsięwzięcie nie tylko w skali śląskiej polonistyki uniwersyteckiej, ale w skali całego kraju. Dotychczas bowiem nie zorganizowano w Polsce kongresu, który gromadząc środowisko historyków języka, miałby na celu próbę rozwiązania najważniejszych dla lingwistyki diachronicznej dylematów. Hasłem pierwszej edycji będzie „Językoznawstwo historyczne ‒ w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości”.

Celem Kongresu jest podjęcie najważniejszych problemów dyscypliny, zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i dydaktycznym. W ostatnich latach obserwuje się z jednej strony niesłabnące zainteresowanie badawcze tematyką historycznojęzykową, z drugiej zaś postępujące przemiany w dydaktyce polonistycznej, które częstokroć zmierzają do ograniczenia zagadnień diachronicznych w programie studiów. Źródłem idei Kongresu jest przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska, które, łącząc tradycję badawczą z nowoczesnością myśli, ma wiele do zaoferowania w kwestiach merytorycznych, metodologicznych i dydaktycznych.

W inauguracji Kongresu udział weźmie między innymi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

Grafika – zdjęcie otwartej starej księgi powyżej znajduje się hasło kongresu: "Językoznawstwo historyczne – w poszanowaniu przeszłości, w trosce o przyszłość"

Refleksją objęte zostaną następujące obszary tematyczne:

 • granice i status historii języka jako dyscypliny badawczej;
 • rola historii języka we współczesnej humanistyce;
 • synteza dziejów polszczyzny;
 • metodologie: adaptacje czy nowatorstwo;
 • możliwości integracji rozproszonych badań historycznojęzykowych;
 • rozumienie i interpretacja tekstu dawnego;
 • źródła w badaniach historycznojęzykowych: leksykony, korpusy, teksty;
 • miejsce i rola historii języka w dydaktyce polonistycznej;
 • historia języka a historia literatury;
 • historia języka wobec badań regionalnych;
 • promocja badań historycznojęzykowych, granty, współpraca między ośrodkami naukowymi.

 

Integralną częścią Kongresu Historyków Języka będzie uroczystość nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego imienia Profesor Ireny Bajerowej. Uchwała Senatu UŚ w tej sprawie została podjęta już w październiku 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kongreshistorykowjezyka.pl/pl/o-kongresie.

Program (dokument pdf, 3,82MB) 


„onet.pl” - „Kongres Historyków Języka – w przyszłym tygodniu w Katowicach” (07.04.2016).

return to top