Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konkurs na recenzję literacką i opowiadanie „Punkt krytyczny”

31.01.2018 - 11:39, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest

  • przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2016–2018, reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej,
  • przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 5 marca 2018 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409, 40-032 Katowice).


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dnia Polonistów, który odbędzie się 23 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach UŚ. Zwycięska praca zostanie ogłoszona drukiem w kwartalniku kulturalnym „Opcje”, pozostałe wyróżnione recenzje zostaną opublikowane w dwutygodniku kulturalnym „artPAPIER”. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe,a wyróżnieni uczestnicy będą mieli ponadto okazję wziąć udział w warsztatach krytycznoliterackich.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (doc, 133 kB)

return to top