Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando” 2016

17.10.2016 - 11:59, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego objął patronat nad Konkursem Ortograficznym „Eurodyktando” 2016 organizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, a także podnoszenie poziomu świadomości językowej.

Konkurs złożony jest z trzech etapów. Etap pierwszy to test on line składający się z dwudziestu pytań autorstwa dr Kingi Wąsińskiej, na które można odpowiadać do 23 października 2016 r. Stu najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie testu przystąpi do etapu drugiego – dyktanda przygotowanego przez zastępcę dyrektora Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej ds. naukowych dr hab. Katarzynę Wyrwas, które odbędzie się 26 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W tym samym dniu zostanie przeprowadzony ostatni etap, w którym weźmie udział 25 najlepszych uczestników dyktanda. Przystąpią oni do quizu językowego opracowanego przez dr Emilię Kałuzińską i dr Kingę Wąsińską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: http://eurodyktando.slaskie.pl.

Plaka promujący Eurodyktando 2016

return to top