Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Laur Umiejętności i Kompetencji dla Uniwersytetu Śląskiego

20.01.2018 - 22:30, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uniwersytet Śląski został uhonorowany Laurem Umiejętności i Kompetencji. To nagroda przyznawana wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Stanowi formę uznania ich zasług. W tym roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wręczyła je po raz dwudziesty szósty. Uroczystość odbyła się w sobotę 20 stycznia 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Podczas gali, stanowiącej symboliczne podsumowanie roku 2017 w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej, wręczonych zostało łącznie 88 wyróżnień. Uniwersytet Śląski, który obchodzi 50-lecie działalności naukowej i dydaktycznej, został uhonorowany Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. W tej kategorii wyróżnieni zostali również Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, ks. prałat Zygmunt Lubieniecki, a także Dorota Simonides – polska folklorystka, profesor nauk humanistycznych i polityk. Nagrodę przyznaną uczelni odebrał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk odbiera przyznany uczelni Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk odbiera przyznany uczelni Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem 
fot. materiały Uniwersytetu Śląskiego

JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka
fot. materiały RIG w Katowicach

W poprzednich edycjach konkursu laureatami nagród niejednokrotnie zostawali pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, doceniani przez kapitułę za wkład w rozwój innowacyjności, kultury lub działalność społeczną. W 2016 roku Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie nauki i innowacyjności uhonorowany został prof. Andrzej Kowalczyk.

Co roku gala, podczas której przyznawane są prestiżowe wyróżnienia gromadzi wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, reprezentantów świata nauki, twórców kultury oraz przedsiębiorców. W tegorocznym wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wzięli m.in. prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008), prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) oraz zastępcy kanclerza – Agnieszka Maj i Dariusz Laska.

Wspólne zdjęcie wszystkich laureatów

Wspólne zdjęcie laureatów
fot. materiały RIG w Katowicach

return to top