Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Laureaci programu Start spotkali się z władzami uczelni

29.06.2017 - 14:49, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W tym roku po raz 25. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. Program skierowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi.

W gronie osób, którym przyznano roczne stypendia, znaleźli się naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim: dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, dr Hanna Wojewódka i dr Jakub Spiechowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz mgr Małgorzata Pohl z Wydziału Prawa i Administracji.

W czwartek 29 czerwca 2017 roku z laureatami programu Start spotkali się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Spotkanie, które odbyło się w rektoracie uczelni, stanowiło nie tylko okazję do złożenia gratulacji, ale również do rozmowy na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz planów na przyszłość i wsparcia prowadzonych prac badawczych.

Spotkanie z laureatami programu Start    Spotkanie z laureatami programu Start

Wspólne zdjęcie z przedstawicieli władz uczelni wraz z laureatami programu Start

W konkursie Start ocenia się jakość i oryginalność dorobku naukowego oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze młodych naukowców. W ramach programu przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi, którego tegoroczną laureatką została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Nagrodą tą honoruje się naukowca, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Do tegorocznej edycji konkursu Start zgłoszonych zostało 1152 kandydatów, stypendia otrzymało stu naukowców. 

return to top