Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”

25.02.2016 - 17:40, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 13 do 14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie V edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:

  • człowiek dotknięty wykluczeniem między oswojeniem a walką z negatywnym wykluczeniem;
  • wykluczenie jako problem edukacyjny społeczny sens wyłączania jako procesu pozytywnego;
  • rodzina wykluczona, rodzina wobec wykluczenia;
  • badania empiryczne dotyczące uwarunkowań, rozmiaru i form wykluczenia;
  • programy i poczynania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i jego przezwyciężaniu działania szkół, Kościołów, związków wyznaniowych, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych;
  • wykluczenie społeczne i edukacyjne a polityka.

 

Organizatorami konferencji są: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ, Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Program konferencji (plik pdf)

plakat promujący V Międzynarodową Konferencję Naukową o wykluczeniu odbywającą się w Cieszynie

return to top